Skip to main content

Kategori:

Dato: 9 jun, 2023

Læsetid: 2:00 min


VISION: Anholt. Hele året rundt

I midten af maj blev VISION: ANHOLT. HELE ÅRET RUNDT præstenteret på et møde, hvor blandt andet Anholt Havn A/S var med. På mødet deltog også tre af øens lokale foreninger: Anholt Borgerforening, Anholt Erhverv og Anholt Grundejerforening – desuden deltog Norddjurs Kommune. Visionen skal ses som et skridt på vejen til at sikre Anholts fremtid.

Indbyggertallet på Anholt har i årenes løb været støt faldende og er i skrivende stund nede på omkring 140 fastboende. Det står i skærende kontrast til de travleste sommeruger, hvor antallet af turister kommer op i nærheden af seks tusinde personer. En sådan forøgelse af mennesker på øen stiller store krav til fleksibilitet og infrastruktur, og kræver fokus på, at Anholt ikke ‘vokser’ ud over, hvad øen kan bære.

Vi har et stort ansvar
for at udvikle havnen på Anholt
til en moderne og attraktiv havn

Kirsten H. Schmidt
direktør Anholt Havn A/S

I det lys er Anholt havn en vigtig brik og en nødvendig del af øens infrastruktur. Både i dagligdagen for de lokale, men også for alle andre der vil besøge Anholt. Lystbådende og i særlig grad Anholtfærgen er afhængig af gode havneforhold, hvilket gør havnen til en vigtig medspiller når visionen om Anholt skal realiseres.

“Vi har et stort ansvar for at udvikle havnen på Anholt til en moderne og attraktiv havn. Det gælder lige fra de lokales behov for daglige anløb af færgen, som er nødvendigt for at opretholde et lokalsamfund på øen, til at være en attraktiv havn, hvor turister kan lægge til i deres både og besøge øens restauranter og seværdigheder. Derfor har vi de seneste år investeret massivt i bedre forhold. Senest med anlæg af nye broer, som skaber endnu bedre forhold for de besøgende” siger Kirsten H. Schmidt, direktør i Anholt Havn A/S og understreger, at man ser meget positivt på det udspil og de ønsker der er i VISION: ANHOLT. HELE ÅRET RUNDT.

VISION: ANHOLT. HELE ÅRET RUNDT kan hentes som PDF på dette link – du kan blandt andet læse om:

Færgen er øens livsnerve – side 7
Adgang til boliger, byggegrunde og prøveboliger – side 7
Ny lokalplan for havneområdet – side 13
Formålet med visionen – side 19

Herudover er der masser af inspiration og spændende tanker, der bliver udfoldet i VISION: ANHOLT. HELE ÅRET RUNDT – god læselyst.