Skip to main content

Kategori:

Dato: 8 feb, 2023

Læsetid: 1:20 min


Ny redningsbåd til Anholt

Redningsstationen på Anholt har fået en spritny redningsbåd. Båden er bygget i Frankrig og er både større og hurtigere end den hidtidige redningsbåd på øen.

Anholts nye redningsbåd er, i modsætning til den båd den afløser, en lukket båd. Det betyder, at det bliver muligt at deltage i redningsaktioner i væsentligt dårligere vejr end tidligere, og med en båd som skyder en højere fart, kan redningsmandskabet være hurtigere fremme og hjælpe nødstedte.

“En ny redningsbåd til Anholt betyder, at vi får forbedret vores beredskab med et større fartøj i den centrale del af de indre danske farvande. Anholt ligger lige midt i Kattegat og udgør, sammen med de omkringliggende redningsstationer, et væsentligt element i det beredskab, som skal udføre søredning, pumpehjælp, miljøberedskab og de mange andre opgaver, som vores redningspersonel udfører i alt slags vejr året rundt,” siger orlogskaptajn Tim Lillelund, der er chef for Kystredningstjenesten til forsvaret.dk

Redningsbåden er opkaldt efter Jacob Frederiksen som startede redningstjenesten på Anholt og var redningsstationens første stationsleder. Den post bestred han fra 1878 til 1903.

Redningsbåden vil efter planen blive indsat i fuldt beredskab og klar til aktion i Kattegat fra uge 8.
I denne uge bliver mandskabet trænet på den nye båd og i næste uge skal den til Frederikshavn for at få foretaget forskellige justeringer.

Fakta:
Længde: 17,50 meter
Bredde: 5,40 meter
Fart: 26 knob
Hovedmaskineri: 2 X 549 KW / 750 HP John Deere

Redningsbåden er selvoprettende og har bl.a. brandkanon på fordækket, slæbekrog, FLIR samt plads til at udføre førstehjælp i styrehuset.

Foto: Steffen Fog / Forsvaret